O mne

Mojou prioritou je Vaša spokojnosť.
Prednosťou je určite profesionalita a dlhoročná skúsenosť na trhu a taktiež možnosť korektúr rodeným hovorcom.
Navyše je mojou snahou profesionálne, efektívne, diskrétne a rýchle riešenie Vašej objednávky.
Samozrejmosťou je osobný prístup a vysoké pracovné nasadenie.
V oblasti prekladu a tlmočenia mám viac ako 20 ročné skúsenosti.
Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie na UMB v Banskej Bystrici, prekladateľstvo/tlmočníctvo odbor nemecký jazyk a kultúra, kde som aj tri roky pôsobila i ako lektorka a mojou náplňou práce bola pedagogická činnosť, zabezpečovanie vzdelávacích aktivít, vedenie seminárov, odborno-konzultačná činnosť. Viedla som komunikačné cvičenia, semináre odborného prekladu a semináre reálií nemecky hovoriacich krajín.
Okrem toho som pracovala, viac ako 20 rokov, pre cestovnú kanceláriu, ktorá sa zaoberá výhradne aktívnym cestovným ruchom a je orientovaná na nemecky hovoriacu klientelu. Dennodenná komunikácia s nemecky hovoriacimi klientmi, či už sprostredkovaná - cez rôzne média, alebo priama bola samozrejmosťou, sprevádzanie pri rôznych aktivitách, preklady a tlmočenie pre klientov ale i pre firmu rôzneho zamerania.
Pracovala som dva roky ako tlmočníčka i v BRD.
Mimo hore uvedeného, mám skúsenosti s prekladmi i tlmočením nielen na Slovensku ale i v zahraničí, predovšetkým v Rakúsku a v Nemeckej spolkovej republike.
Zabezpečím korektúry už preložených textov - i rodeným hovorcom.
Vediem a viedla som jazykové kurzy nemeckého jazyka pre viaceré jazykové a iné agentúry na Slovensku, firemné kurzy nemeckého jazyka ale aj kurzy pre jednotlivcov.
Klienti, ktorí u mňa absolvovali jazykové kurzy, používajú a ovládajú nemecký jazyk či už vo svojich pracovných pozíciách alebo v súkromí nielen k ich ale i k mojej spokojnosti. 

Teší ma i spätná väzba od klientov, ktorí si po absolvovaní špeciálnych kurzov so mnou našli v zahraničí prácu. 

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.