O mne 

Mojou  prioritou je Vaša spokojnosť.

Prednosťou  je určite  profesionalita a dlhoročná skúsenosť na trhu a taktiež  možnosť korektúr rodeným hovorcom. 

Navyše je  mojou  snahou  profesionále,  efektívne, diskrétne  a rýchle riešenie Vašej zákazky.  

Samozrejmosťou je osobný prístup a vysoké pracovné nasadenie.

V oblasti prekladu a tlmočenia mám viac ako 20 ročné skúsenosti. 

Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie na UMB v Banskej Bystrici  prekladateľstvo/tlmočníctvo odbor nemecký jazyk a kultúra, kde som aj tri roky pôsobila ako lektorka a mojou náplňou práce bola pedagogická činnosť, zabezpečovanie vzdelávacích aktivít, vedenie seminárov, odborno-konzultačná činnosť.  Viedla som komunikačné cvičenia, semináre odborného prekladu a semináre reálií nemecky hovoriacich krajín. 

Okrem toho  som pracovala, viac ako 20 rokov,  pre cestovnú kanceláriu, ktorá sa zaoberá výhradne aktívnym cestovným ruchom a je orientovaná  na nemecky hovoriacu klientelu.  Dennodenná komunikácia s nemecky hovoriacimi klientmi, či už sprostredkovaná - cez rôzne média, alebo priama bola samozrejmosťou, sprevádzanie pri rôznych aktivitách, preklady a tlmočenie pre klientov  ale i pre firmu rôzneho zamerania. 

Pracovala som dva roky ako tlmočníčka i v BRD. 

Mimo hore uvedeného,  mám skúsenosti s prekladmi i tlmočením nielen na Slovensku ale i v zahraničí, predovšetkým v Rakúsku a v Nemeckej spolkovej republike.  

Zabezpečím korekúry už preložených textov - i  rodeným hovorcom.

Vediem a viedla som  jazykové kurzy nemeckého jazyka  pre viaceré jazykové a iné agentúry na Slovensku, firemné kurzy nemeckého jazyka ale aj  kurzy pre jednotlivcov.  

Klienti, ktorí u mňa absolvovali jazykové kurzy,  používajú a ovládajú nemecký jazyk či už  vo svojích pracovných pozíciách alebo v súkromí nielen k ich ale i k mojej spokojnosti. Určite je dobrou vizitkou i to, že klienti v kurzoch u mňa pokračujú a ďalej sa zdokonaľujú v jazyku vždy na vyššej a vyššej úrovni. 

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.