Preklady 

 

Ponúkam preklady  /neúradné/ rôzneho - i odborného - zamerania pre potreby občanov, firiem i inštitúcií.

Úradný preklad zatiaľ nevykonávam, ale v prípade požiadavky Vám ho dokážem zabezpečiť. 

 

Ponúkam a vykonávam:

- publicistické preklady,  v prípadoch, keď je požiadavka na zjednodušené rýchle všeobecné preklady s použitím voľnej metódy prekladu. Sú to najmä informatívne preklady,  zdrojovým textom pre ktoré sú tzv. bežné texty ako napríklad: novinové články, životopisy, žiadosti a rôzne tlačivá určené pre širokú verejnosť.

- odborné preklady  v prípadoch, keď je požiadavka na precízne, spoľahlivé a profesionálne preklady textov, ktoré obsahujú odbornú / technickú terminológiu alebo definujú právne vzťahy.

Odborný preklad je preklad zdrojového textu, ktorý presahuje rozsah bežnej, všeobecne rozšírenej, obvyklej občianskej lexiky, t.j. obsahuje odbornú (technickú/právnu) terminológiu alebo slang. Sú to preklady najrôznejších typov dokladov, zmlúv, dokumentácie a iných textových materiálov.

-  kreatívne preklady  v prípadoch, keď je požiadavka na tzv. adaptáciu prekladaných textov pre ich cieľový trh určenia (resp. pre cieľovú skupinu čitateľov). Sú to najmä marketingové textové materiály (reklamné, propagačné, prezentačné a pod.) a literárne diela. Charakteristickou vlastnosťou kreatívnych prekladov je trhovo orientovaná potrebnosť v dodatočnom obohatení / zdokonalení dodaného zdrojového textu.

 

Odborné preklady: 

právo

obchod

gastronómia

cestovný ruch

medicína

kultúra a umenie

marketing

coaching 

po dohode aj iné...

Najčastejšie  druhy prekladaných dokumentov:

všetky druhy zmlúv:  

zmluva o dielo, kúpna zmluva, pracovná zmluva, nájomná zmluva, spoločenská zmluva...

notárska zápisnica

ponuky

objednávky

obchodné podmienky

marketingové materiály - letáky, katalógy, brožúry, prospekty, bannery, listy, časopisy, jedálne lístky....

texty pre webové stránky

medicínske dokumenty - medicínsky protokol, pokyny pre lekárov a pacientov, preklady príbalových letákov, klinických skúšaní ...

preklady manuálov, technických listov 

životopisy, motivačné listy, abstrakty, posudky, súkromná korešpondencia a rôzne druhy dokumentov pre potreby občanov žijúcich alebo pracujúcich v nemecky hovoriacich krajinách ...

Samozrejme po dohode je možný preklad aj z inej,  ako iba  z  hore uvedenej oblasti, resp. aj neuvedený druh dokumentu. 

Kontaktujte ma...

Kontakt