R  e  n  a  t  a     V  o  g  l 

p r e k l a d y,  t l m o č e n i e   a   j a z y k o v é    k u r z y

 

Ponúkam Vám  len ten najkvalitnejší servis v danom odbore a to už viac ako 20 rokov.


Ako profesionálna prekladateľka a tlmočníčka  nemeckého jazyka som Vám vždy plne k dispozícii. 
Mojou snahou je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie ponúkaných služieb.
Dôkazom je stále rastúci počet spokojných zákazníkov.

Neváhajte a využite moje služby a tiež služby vysoko kvalifikovaných tlmočníkov a prekladateľov s ktorými spolupracujem.